Słownik rozruch systemu co to jest? Do czego służy gotowosci operacyjnej poprzez stopniowe.

Czy przydatne?

Co to jest rozruch systemu

Co to jest ROZRUCH SYSTEMU: zadanie polegajace na doprowadzeniu mechanizmu do stanu gotowosci operacyjnej poprzez stopniowe ladowanie i uruchamianie niezbednych mechanizmów. W komputerach osobistych r.s. nastepuje natychmiast po wlaczeniu zasilania, po nacisnieciu klawisza Reset lub kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del (przytrzymywanych poprzez chwile wspólnie). Dodatkowe nacisniecie i przytrzymanie klawisza Del w trakcie r.s. umozliwia w komputerze osobistym zmiane parametrów oprogramowania BIOS (na przykład zmiane daty i czasu). Zobacz tez rozruch zimny, rozruch goracy, zamkniecie mechanizmu, program rozruchowy, POST
Jak działa Rejestr Procesora:
Co to jest procesorze, dostepny programowo: licznik rozkazów, wskaznik stosu, wskaznik danych, slowo stanu procesora, akumulator, rejestry graniczne i rejestry uniwersalne. Rejestry procesora sa uzywane w cyklu rozruch systemu co znaczy.
Jak działa Robak:
Co to jest fundamentalnym zadaniem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej. Po zagniezdzeniu się w nowym systemie r. moze zachowywac się jak wirus, bakteria lub kon trojanski. Zobacz tez robak rozruch systemu krzyżówka.
Jak działa Równoleglosc:
Co to jest jednoczesnosc dzialan, uzyskiwana w srodowisku wieloprocesorowym, w odróznieniu od wspólbieznosci, realizowanej takze w systemach jednoprocesorowych. Zobacz tez port równolegly, wieloprocesor rozruch systemu co to jest.
Jak działa Rejestr Przesuwajacy:
Co to jest synchroniczny, który moze przesuwac własna zawartosc w lewo albo w prawo. Wyposażony w wejscie szeregowe i wyjscie równolegle r.p. tworzy p r z e t w o r n i k s z e r e g o w o - r ó- w n o l e g l rozruch systemu słownik.
Jak działa Robot Kasetowy:
Co to jest organizujace prace biblioteki dyskowej (d y s k o t e k i) albo tasmowej (t a s m o t e k i) poprzez automatyczne wyszukiwanie i montowanie w napedzie dyskowym albo przewijaku tasmy potrzebnego tomu rozruch systemu czym jest.

Czym jest Systemu Rozruch znaczenie w Słownik programisty R .