Słownik NSA co to jest? Do czego służy Bezpieczenstwa), amerykanski organ ds. bezpieczenstwa.

Czy przydatne?

Co to jest NSA

Co to jest NSA: Narodowa Agencja Bezpieczenstwa (Panstwowy Urzad Bezpieczenstwa), amerykanski organ ds. bezpieczenstwa panstwowego, zajmujacy się miedzy innymi bezpieczenstwem danych komputerowych
Jak działa NIS:
Co to jest informacyjna; obiekt protokolów NFS obslugujacy zarzadzanie kluczami i sprawdzanie tozsamosci klientów sieciowego mechanizmu plików NFS. NIS przechowuje takze odwzorowania nazw uzytkowników na nsa co to jest.
Jak działa Normalizacja Bazy:
Co to jest mechanizm przeksztalcania reprezentacji bazy danych (nazywany równiez r o z k l a d e m o d- w r a c a l n y m), polegajacy na odnajdywaniu logicznych zwiazków miedzy elementami danych. W kazdym nsa definicja.
Jak działa Nieznaczace Zera:
Co to jest zapisie pozycyjnym liczby, na przykład 0013, nie wplywajace na jej wartosc, dodawane na przykład w celu utrudnienia falszowania wyników. W nie wszystkich jezykach programowania (C, C++, Java) zero nsa co znaczy.
Jak działa NetBEUI:
Co to jest sieci lokalnych IBM i Microsoft. obslugujacy aplikacje mechanizmów Windows for Workgroups, NT, LAN Manager, Windows 95 i 98, OS/2 Warp Connect i OS/2 Warp Serwer; realizuje obsluge datagramów i nsa słownik.
Jak działa Norton, P.:
Co to jest programista i projektant oprogramowania, autor licznej rodziny programów narzedziowych dla komputerów osobistych i wielu ciekawych ksiazek fachowych i popularyzatorskich, zasluzony w szerzeniu nsa znaczenie.

Czym jest Nsa znaczenie w Słownik programisty N .