Słownik nawigowanie co to jest? Do czego służy Poszczególne serwery przechowuja fragmenty.

Czy przydatne?

Co to jest nawigowanie

Co to jest NAWIGOWANIE: 1. odnajdywanie fragmentów nazwy w zbiorze serwerów. Poszczególne serwery przechowuja fragmenty informacji dotyczacej nazw obiektów w systemie rozproszonym i wiadomości o tym, gdzie mozna poszukiwac dalszych czesci nazw. Stosuje się dwa typy n.: n a w i g o w a n i e i t e r a- c y j n e, gdzie a g e n t u z y t k o -w n i k a (mechanizm posredniczacy), analizujac nazwe, kontaktuje się z kolejnymi serwerami i n a w i g o w a n i e z r o z- s y l a n i e m, gdzie nazwa do tlumaczenia zostaje wyslana poprzez agenta do ekipy serwerów nazw; 2. proponowany (rzadziej - wymuszony) porzadek przegladania stron WWW, sposób poruszania się internautów po sieci stron WWW albo w ramach jednego serwisu, umozliwiany albo definiowany poprzez uklad odsylaczy. Zobacz tez tlumaczenie nazwy, zeglowanie
Jak działa Niezmiennosc Interfejsów:
Co to jest idea, w mysl której interfejs i jego specyfikacja nie podlegaja zmianom od chwili opublikowania. Zobacz tez interfejs COM nawigowanie co to jest.
Jak działa NIC:
Co to jest Informacyjne (USA), zajmuje się między innymi przydzielaniem identyfikatorów sieciowych organizacjom, których sieci sa przylaczane do Internetu. Zobacz tez adres internetowy, karta sieciowa nawigowanie definicja.
Jak działa Niezmiennik:
Co to jest zamknietej przestrzeni stanów, zachowywana w statycznych punktach programu, gdzie mozna obserwowac fragment przestrzeni stanów. N i e z m i e n- n i k p e t l i (loop invariant) jest okreslany jako nawigowanie co znaczy.
Jak działa Netscape Navigator:
Co to jest internetowa przegladarka dokumentów hipertekstowych ( stron WWW) produkcji spółki Netscape Corporation, wzorowana na przegladarce Mosaic. Zobacz tez Internet Explorer, mechanizm rozszerzalny nawigowanie słownik.
Jak działa Nanotechnologia:
Co to jest Feynman zaproponowal tworzenia maszyn o rozmiarze molekul, manipulujacych materia na poziomie atomów. Pomysl ten, rozwiniety poprzez Erica Drexlera w ksiazce Engines of Creation (1986), znaczy nawigowanie znaczenie.

Czym jest Nawigowanie znaczenie w Słownik programisty N .