Słownik licznik co to jest? Do czego służy wejsciowych w ten sposób, ze jego stan reprezentuje po.

Czy przydatne?

Co to jest licznik

Co to jest LICZNIK: 1. rejestr sprzetowy sterowany za pomoca impulsów wejsciowych w ten sposób, ze jego stan reprezentuje po kazdej zmianie następna liczbe naturalna. Zakres wartosci kazdego l. jest ograniczony poprzez liczbe bitów rejestru (zwykle 4 bity), jednak konstrukcja l. umozliwia, podobnie jak w razie sumatora, kaskadowe laczenie kilku l. w celu zwiekszenia zakresu; 2. zmienna programowa, której zadaniem jest zliczanie zdarzen albo obiektów, na przykład l. powtórzen petli. Zobacz tez licznik rewersyjny, licznik rozkazów, licznik odwolan

Czym jest Licznik znaczenie w Słownik programisty L .