Słownik liczba zmiennopozycyjna co to jest? Do czego służy postaci wykladniczej l = mc, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest liczba zmiennopozycyjna

Co to jest LICZBA ZMIENNOPOZYCYJNA: liczba l przechowywana w komputerze w znormalizowanej postaci wykladniczej l = mc, gdzie podstawa m nazywa się m a n t y s a (mantissa), a wykladnik - c e c h a (exponent). Okreslenie z m i e n n o p o z y c y j n y wynika z wykonywanej po kazdym dzialaniu n o r m a l i z a c j i l i c z b y polegajacej na takim przesunieciu bitów mantysy, by pierwsza cyfra rozwiniecia ulamka dwójkowego byla zawsze jedynka (przesuwaniu mantysy towarzyszy odpowiednia zmiana wartosci cechy, by zachowac niezmieniona wartosc liczby). Normalizacja zapobiega gwaltownej utracie dokladnosci w razie dzialan na malych ulamkach. Przyklad: zalózmy, ze rejestr mantysy jest reprezentowany czterema cyframi dziesietnymi, wówczas iloczyn 0,0125 ) 0,0125 = 0,00015625 daje po zwyklym zaokragleniu wartosc 0,0001, z kolei po normalizacji rezultat równa się 0,1562-3. Strata dokladnosci jest tysiac razy mniejsza niz bez wykorzystania normalizacji. W notacji jezyków programowania l.z. zapisuje się z k r o p k a d z i e- s i e t n a, na przykład 3.1415, -12.34, albo z litera E symbolizujaca wykladnik dziesietny, na przykład -0.1234E2, 2001E-3. Zobacz tez IEEE-754

Czym jest Zmiennopozycyjna Liczba znaczenie w Słownik programisty L .