Słownik liczba zmiennopozycyjna co to jest? Do czego służy postaci wykladniczej l = mc, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest liczba zmiennopozycyjna

Co to jest LICZBA ZMIENNOPOZYCYJNA: liczba l przechowywana w komputerze w znormalizowanej postaci wykladniczej l = mc, gdzie podstawa m nazywa się m a n t y s a (mantissa), a wykladnik - c e c h a (exponent). Okreslenie z m i e n n o p o z y c y j n y wynika z wykonywanej po kazdym dzialaniu n o r m a l i z a c j i l i c z b y polegajacej na takim przesunieciu bitów mantysy, by pierwsza cyfra rozwiniecia ulamka dwójkowego byla zawsze jedynka (przesuwaniu mantysy towarzyszy odpowiednia zmiana wartosci cechy, by zachowac niezmieniona wartosc liczby). Normalizacja zapobiega gwaltownej utracie dokladnosci w razie dzialan na malych ulamkach. Przyklad: zalózmy, ze rejestr mantysy jest reprezentowany czterema cyframi dziesietnymi, wówczas iloczyn 0,0125 ) 0,0125 = 0,00015625 daje po zwyklym zaokragleniu wartosc 0,0001, z kolei po normalizacji rezultat równa się 0,1562-3. Strata dokladnosci jest tysiac razy mniejsza niz bez wykorzystania normalizacji. W notacji jezyków programowania l.z. zapisuje się z k r o p k a d z i e- s i e t n a, na przykład 3.1415, -12.34, albo z litera E symbolizujaca wykladnik dziesietny, na przykład -0.1234E2, 2001E-3. Zobacz tez IEEE-754
Jak działa Latin-1:
Co to jest zbiór znaków, rozszerzajacy standard ASCII o litery uzywane w alfabetach wiekszosci jezyków europejskich (z wyjatkiem greckiego i rosyjskiego) i popularne symbole (na przykład znak stopnia temp., kod liczba zmiennopozycyjna co to jest.
Jak działa Las:
Co to jest graf, którego kazda skladowa jest drzewem liczba zmiennopozycyjna definicja.
Jak działa Logika Uwierzytelniania:
Co to jest rachunek logiczny oparty na określonym zbiorze regul wnioskowania sluzacy do formalnego rozstrzygania o protokolach uwierzytelniania liczba zmiennopozycyjna co znaczy.
Jak działa Laczenie Obiektów:
Co to jest 1. laczenie modulów; 2. OLE liczba zmiennopozycyjna słownik.
Jak działa Logo:
Co to jest symbol graficzny spółki, instytucji, stowarzyszenia i tym podobne; wspólnie z ogólna wirtualizacja l. jest nieodlacznym elementem komercyjnych albo informacyjnych stron WWW. Zobacz tez baner liczba zmiennopozycyjna znaczenie.

Czym jest Zmiennopozycyjna Liczba znaczenie w Słownik programisty L .