Słownik kowariancja co to jest? Do czego służy Xi i Xj (i Ö j) od ich wartosci oczekiwanych - k.

Czy przydatne?

Co to jest kowariancja

Co to jest KOWARIANCJA: 1. wartosc oczekiwana iloczynu odchylen zmiennych losowych Xi i Xj (i Ö j) od ich wartosci oczekiwanych - k. zmiennych losowych; 2. z m i e n n o s c z g o d n a, zmiany typów parametrów wyjsciowych i wartosci powrotnych przebiegajace w tym samym kierunku co rodzaje obejmujacych je interfejsów; mozliwosc zmiany typów parametrów wyjsciowych i wartosci zwracanych na podtypy przy przechodzeniu od interfejsu okreslonego typu do interfejsu opartego na podtypie danego typu. Zobacz tez kontrawariancja, polimorfizm
Jak działa Klawisz Cofania:
Co to jest klawisz oznaczany na klawiaturze napisem Backspace, powodujacy cofniecie kursora o jedna pozycje znakowa z jednoczesnym usunieciem z ekranu znaku poprzedzajacego kursor. Zobacz tez klawisz kasowania kowariancja co znaczy.
Jak działa Klasa Chroniona:
Co to jest klasa (albo jej fragment), której implementacja moze byc dostepna tylko dla jej klas pochodnych. W jezyku C++ czesc chroniona klasy znaczy się etykieta protected kowariancja krzyżówka.
Jak działa Kotwica:
Co to jest jezyka HTML umozliwiajacy przejscie do innej strony WWW; opatrzony tytulem pkt. umocowania innej strony WWW na stronie biezacej zawierajacy adres URL nowej strony. Zobacz tez lacznik hipertekstowy kowariancja co to jest.
Jak działa Kolejka:
Co to jest struktura danych definiowana poprzez sposób dostepu: operacja usuwania elementu z kolejki dotyczy zawsze e l e m e n t u n a j s t a r s z e g o, tzn. dolaczonego do k. najwczesniej. W klasycznym kowariancja słownik.
Jak działa Kontrawariancja:
Co to jest r z e c i w b i e z n a, zmiany typów parametrów wejsciowych przebiegajace w kierunku przeciwnym niz rodzaje obejmujacych je interfejsów; mozliwosc przeksztalcania typów parametrów wejsciowych w kowariancja czym jest.

Czym jest Kowariancja znaczenie w Słownik programisty K .