Słownik kowariancja co to jest? Do czego służy Xi i Xj (i Ö j) od ich wartosci oczekiwanych - k.

Czy przydatne?

Co to jest kowariancja

Co to jest KOWARIANCJA: 1. wartosc oczekiwana iloczynu odchylen zmiennych losowych Xi i Xj (i Ö j) od ich wartosci oczekiwanych - k. zmiennych losowych; 2. z m i e n n o s c z g o d n a, zmiany typów parametrów wyjsciowych i wartosci powrotnych przebiegajace w tym samym kierunku co rodzaje obejmujacych je interfejsów; mozliwosc zmiany typów parametrów wyjsciowych i wartosci zwracanych na podtypy przy przechodzeniu od interfejsu okreslonego typu do interfejsu opartego na podtypie danego typu. Zobacz tez kontrawariancja, polimorfizm

Czym jest Kowariancja znaczenie w Słownik programisty K .