Słownik kompresja obrazu co to jest? Do czego służy pliku komputerowym. Rozróznia się k.o. z u t r.

Czy przydatne?

Co to jest kompresja obrazu

Co to jest KOMPRESJA OBRAZU: algorytm zmniejszania objetosci obrazu przechowywanego w pliku komputerowym. Rozróznia się k.o. z u t r a t a i n f o r m a c j i (lossy), na przykład JPEG, i k.o. b e z u t r a t y i n f o r m a c j i (loss-free), na przykład GIF. Istnieja dziesiatki formatów k.o. i drugie tyle programów konwersji. Obserwuje się burzliwy postęp technik k.o. Na przyklad k o m p r e- s j a f r a k t a l n a skutkuje utrate najwyzej 1% informacji zawartej na fotografii, a jednoczesnie stukrotne pomniejszenie pliku potrzebnego do jej zapamietania (wymaga jednak duzej mocy obliczeniowej). Zobacz tez formaty plików graficznych, kompresja

Czym jest Obrazu Kompresja znaczenie w Słownik programisty K .