Słownik komponent co to jest? Do czego służy nabywana i instalowana, która we wspólpracy z innymi k.

Czy przydatne?

Co to jest komponent

Co to jest KOMPONENT: 1. binarna jednostka oprogramowania, niezaleznie wytworzona, nabywana i instalowana, która we wspólpracy z innymi k. sluzy do budowy funkcjonujacego mechanizmu oprogramowania. Wedlug definicji sformulowanej na Europejskiej Konferencji nt. Programowania Obiektowego (ECOOP) w 1996 r.: "K o m p o- n e n t o p r o g r a m o w a n i a jest jednostka montazowa, której interfejsy sa okreslone w drodze umów i której kontekstowe zaleznosci sa wylacznie jawne. Komponent oprogramowania moze byc instalowany niezaleznie i podlega montazowi poprzez osoby postronne". K. nie ma zatem zadnego trwalego stanu, jest prefabrykatem (pólfabrykatem) programowym, przybierajacym ostateczna forme dopiero w fazie zamontowania w danym systemie; 2. skladowa. Zobacz tez niezalezna rozszerzalnosc, srodowisko komponentowe, oprogramowanie komponentowe, czysty pokój, interfejs doprowadzajacy

Czym jest Komponent znaczenie w Słownik programisty K .