Słownik komentarz co to jest? Do czego służy umieszczania w programie opisów wyjasniajacych.

Czy przydatne?

Co to jest komentarz

Co to jest KOMENTARZ: jednostka skladniowa j. programowania sluzaca do umieszczania w programie opisów wyjasniajacych, pomijana w calosci poprzez translator jezyka programowania. Rozróznia się k o m e n t a r z e n a w i a s o- w e, rozpoczynajace się i konczace umownymi symbolami, na przykład /* ... */ (notacja C) albo { ... } (notacja pascalowa), i k o m e n t a r z e w i e r s z o w e, rozpoczynajace się szczególnym symbolem (na przykład //) i konczace znakiem konca wiersza. Zarówno brak, jak i nadmiar k. jest wada tekstu programu. Dobrze dobrane nazwy, czesto w wystarczajacym stopniu wyjasniaja program. Umiejetnosc komentowania jest sztuka i rzemioslem - jak cale programowanie. Zobacz tez skladnia

Czym jest Komentarz znaczenie w Słownik programisty K .