Słownik Knuth, D. co to jest? Do czego służy innymi trzytomowego dziela pt. The Art of Computer.

Czy przydatne?

Co to jest Knuth, D.

Co to jest KNUTH, D.: Donald E. Knuth, prof. Uniwersytetu Stanforda, autor między innymi trzytomowego dziela pt. The Art of Computer Programming i mechanizmu skladu drukarskiego TEX (zaoferowal nagrode 10,24 $ kazdemu, kto znajdzie blad w programie TEX); laureat nagrody Turinga ACM (1974), lekarz honoris causa 7 uniwersytetów europejskich (między innymi oksfordzkiego) i 14 amerykanskich; pionier informatyki swiatowej. Zobacz tez Gries, ogromni w informatyce
Jak działa Kompresja Obrazu:
Co to jest zmniejszania objetosci obrazu przechowywanego w pliku komputerowym. Rozróznia się k.o. z u t r a t a i n f o r m a c j i (lossy), na przykład JPEG, i k.o. b e z u t r a t y i n f o r m a c j i (loss knuth, d. co znaczy.
Jak działa Korygowanie Bledów:
Co to jest usuwania bledów na kroku kompilacji i uruchamiania programu; 2. automatyczne usunięcie bledów umozliwiane poprzez nie wszystkie kody i urzadzenia. Zobacz tez kod korekcyjny, blok uszkodzony, kontrola knuth, d. krzyżówka.
Jak działa Komutacja Przestrzenna:
Co to jest realizowanie polaczen miedzy dwoma komputerami za pomoca fizycznie oddzielnych dróg dla kazdego polaczenia knuth, d. co to jest.
Jak działa Karta:
Co to jest komputera (osobistego) w formie plytki drukowanej z elementami elektronicznymi, poświęcony do rozbudowy konfiguracji sprzetowej komputera za posrednictwem standaryzowanych zlaczy i szyn; w knuth, d. słownik.
Jak działa Kontrolka:
Co to jest graficzny e l e -m e n t s t e r o w a n i a albo miniaplikacja wbudowana w dokument zlozony, w szczególnosci uzytkowana na stronie WWW. Popularnym standardem przemyslowym sa kontrolki ActiveX knuth, d. czym jest.

Czym jest D Knuth znaczenie w Słownik programisty K .