Słownik jednostka funkcjonalnosci co to jest? Do czego służy oprogramowania, użytkowana w oderwaniu.

Czy przydatne?

Co to jest jednostka funkcjonalnosci

Co to jest JEDNOSTKA FUNKCJONALNOSCI: porównawcza jednostka calosciowego oszacowania zlozonosci oprogramowania, użytkowana w oderwaniu od uzytej technologii wytwarzania ( jezyk programowania, srodowisko). W okreslaniu liczby j.f. zawartych w danym programie bierze się pod uwage piec jego wlasciwosci i stopien ich wystepowania: dane wejsciowe, dane wyjsciowe, interakcyjnosc, zbiory zewnetrzne i wewnetrzne i interfejsy. Do tego dochodzi 14 innych mierników oceny zlozonosci programu. Wnioski ogólne ze stosowania j.f. do oceny wartosci oprogramowania sa nastepujace: (a) w zaleznosci od spółki cena na j.f. waha się w granicach kilkuset proc.; (b) najtaniej wytwarzaja oprogramowanie amatorzy (100 $ za j.f.), najdrozsze sa mechanizmy wojskowe (10 000 $ za sztuke). J.f. mechanizmów komercyjnych kosztuja srednio 1100 $. Warto dodac, ze cena ostateczna jednej dyrektyw programu moze wynosic od kilku do kilkudziesieciu dolarów, a wydajnosc miesieczna w tworzeniu oprogramowania wynosi szacunkowo 500 wierszy kodu w asemblerze albo 300 wierszy w jezyku wyzszym, co odpowiada od 2 do 4 j.f. na miesiac. W oszacowaniach takich oblicza się ogól nakladów na wytwarzanie oprogramowania: projektowanie, kodowanie, uruchamianie, testowanie, wdrozenie, opracowanie dokumentacji i tym podobne Zlozonosc nie wszystkich typów oprogramowania mierzona w j.f. wynosi: gry komputerowe - 3000, edytory tekstu albo arkusze kalkulacyjne - 4500, bazy danych - 7000, badanie danych ekonomicznych - od 10 do 25 tys. mechanizmy operacyjne - 80 tys. j.f., ogólnokrajowe mechanizmy zarzadzania - 150 tys. i rozwiniete mechanizmy wojskowe - 300 tys. j.f. (dane dotycza USA). Reguly obliczania j.f. pochodza z IFPUG (International Function Point Users' Group) w Westerville (Ohio)
Jak działa Jezyk Strukturalny:
Co to jest paradygmat programowania strukturalnego, jest to wyposażony w instrukcje strukturalne; wiekszosc jezyków zaprojektowanych po 1970 r. spelnia obowiązki strukturalnosci. Zobacz tez jezyk obiektowy jednostka funkcjonalnosci co znaczy.
Jak działa Jezyk Definiowania Interfejsu:
Co to jest sprzezenia miedzy klientami i serwerami w komunikacji sieciowej, umozliwiajacy zdefiniowanie w kompilowalnym p l i k u o p i s u i n t e r f e j s u wykazu procedur serwera wspólnie z opisami ich jednostka funkcjonalnosci krzyżówka.
Jak działa Jezyk Obiektowy:
Co to jest umozliwia realizowanie p a r a d y g m a t u o b i e k t o- w e g o, tzn. programowanie z uzyciem hierarchii klas (zwlaszcza klas abstrakcyjnych). Wedlug slynnej definicji P. Wegnera (1987), jezyk jednostka funkcjonalnosci co to jest.
Jak działa Jezyk Algorytmiczny:
Co to jest jezyków sztucznych, dajacy się opisac za pomoca gramatyki bezkontekstowej. Pierwowzorem j.a. byl Algol 60 z lat szescdziesiatych XX w. Wraz ze zdefiniowaniem j.a. stalo się mozliwe konstruowanie jednostka funkcjonalnosci słownik.
Jak działa JEPI:
Co to jest ujednoliconego mechanizmu platnosci elektronicznych uzgodniona miedzy przedstawicielami standardów Visa i Mastercard. Celem JEPI jest unifikacja transakcji takich, jak e-cash (elektroniczna gotówka jednostka funkcjonalnosci czym jest.

Czym jest Funkcjonalnosci Jednostka znaczenie w Słownik programisty J .