Słownik interpolacja co to jest? Do czego służy analityczny jest nieznany) opierając się na zbioru.

Czy przydatne?

Co to jest interpolacja

Co to jest INTERPOLACJA: przyblizanie funkcji matematycznej f(x) (której wzór analityczny jest nieznany) opierając się na zbioru punktów (argumentów i wartosci funkcji), zwanych w e z l a m i, za pomoca innych funkcji, latwo obliczalnych na komputerach, na przykład wielomianów. Dane do i. pochodza z pomiarów eksperymentalnych. Wielomian przyblizajacy wartosci nieznanej funkcji w otoczeniu jej wezlów nazywa się w i e l o m i a n e m i n- t e r p o l a c y j n y m. Zobacz tez aproksymacja, operacje na wielomianach

Czym jest Interpolacja znaczenie w Słownik programisty I .