Słownik interakcja co to jest? Do czego służy miedzy uzytkownikiem a komputerem. Uzytkownik wydaje.

Czy przydatne?

Co to jest interakcja

Co to jest INTERAKCJA: tryb pracy polegajacy na naprzemiennej zamianie informacji miedzy uzytkownikiem a komputerem. Uzytkownik wydaje komputerowi polecenia, których konsekwencje moze na biezaco obserwowac i podejmowac uzaleznione od nich decyzje. Zobacz tez tryb interakcyjny, zadanie pierwszoplanowe, oprogramowanie interakcyjne, przetwarzanie wsadowe
Jak działa ISO:
Co to jest w Genewie Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, okreslajaca między innymi standardy oprogramowania. Brzmienie przestawionego skrótu ISO jest kojarzone z gr. isos - równy. Zobacz tez schemat interakcja co znaczy.
Jak działa Interfejs Uslug Plikowych:
Co to jest wydzielona czesc mechanizmu plików sluzaca do formulowania operacji na plikach (otwieranie, zamykanie, czytanie, pisanie i tak dalej). Zobacz tez interfejs mechanizmu plików, uslugi katalogowe interakcja krzyżówka.
Jak działa IFC:
Co to jest zestaw fundamentalnych internetowych klas programowania sieciowego przygotowany poprzez firme Netscape, wchodzacy w sklad srodowiska ONE, konkurujacy z rozwiazaniami Java 1.1 interakcja co to jest.
Jak działa IEEE-488:
Co to jest miedzynarodowa norma laczenia komputerów z urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi. Zobacz tez szyna standardowa interakcja słownik.
Jak działa If:
Co to jest strukturalna powodujaca warunkowe wykonanie innej dyrektyw, majaca nastepujaca budowe: if warunek then dyrektywa. Czlon zawierajacy instrukcje jest realizowany tylko wówczas, gdy warunek jest interakcja czym jest.

Czym jest Interakcja znaczenie w Słownik programisty I .