Słownik IEEE-754 co to jest? Do czego służy pojedynczej i podwójnej precyzji: liczba.

Czy przydatne?

Co to jest IEEE-754

Co to jest IEEE-754: standard okreslajacy formaty liczby zmiennopozycyjnej pojedynczej i podwójnej precyzji: liczba zmiennopozycyjna pojedynczej precyzji sklada się z bitu znaku, po którym wystepuje 9-bitowa właściwość i 23-bitowa mantysa. Umozliwia to reprezentowanie liczb rzeczywistych z przedzialu od 3,4-38 do 3,4+38 (w przyblizeniu) i z dokladnoscia 7 miejsc dziesietnych (tak zwany l i c z b y p o j e d y n c z e j p r e c y z j i); l i c z- b a z m i e n n o p o z y c y j n a p o d- w ó j n e j p r e c y z j i sklada się z bitu znaku, po którym wystepuje 11-bitowa właściwość i 52-bitowa mantysa. Umozliwia to reprezentowanie liczb rzeczywistych z przedzialu od 1,7-308 do 1,7+308 (w przyblizeniu), z dokladnoscia 15 miejsc dziesietnych

Czym jest 754 Ieee znaczenie w Słownik programisty I .