Słownik identyfikator uzytkownika co to jest? Do czego służy uzytkownika w systemie. I.u. sa.

Czy przydatne?

Co to jest identyfikator uzytkownika

Co to jest IDENTYFIKATOR UZYTKOWNIKA: nieujemna liczba calkowita jednoznacznie identyfikujaca uzytkownika w systemie. I.u. sa użytkowane przy kontrolowaniu praw dostepu do plików. W systemie UNIX wyróznia się jeszcze s k u t e c z n y i d e n t y f i k a- t o r u z y t k o w n i k a (effective user identifier) i r z e c z y w i s t y i d e n- t y f i k a t o r u z y t k o w n i k a (real user identifier). Dzieki manipulowaniu tymi dwoma odmianami i.u. programy poziomu uzytkowego moga wykonywac nie wszystkie uprzywilejowane operacje. Zobacz tez bit setuid
Jak działa Internet:
Co to jest zestaw wzajemnie polaczonych sieci lokalnych i rozleglych. Za date stworzenia sieci I. przyjmuje się rok 1983, choc juz w 1980 r. siec liczyla okolo 100 komputerów. I. powstal w ramach amerykanskich identyfikator uzytkownika co znaczy.
Jak działa Ikona Akustyczna:
Co to jest przypisany wykonywanej czynnosci komputera, umozliwiajacy orientowanie się w jego pracy za pomoca sluchu. Gwizdek u czajnika pelni funkcje i.a. Zobacz tez komputery a niepelnosprawni, przywolywacz identyfikator uzytkownika krzyżówka.
Jak działa ISO 8859-1:
Co to jest tak zwany zachodnioeuropejski standard kodów znaków powszechnie użytkowany w dokumentach HTML i w przegladarkach WWW i w programach pocztowych; nie ujmuje polskich liter. Zobacz tez ISO 8859-2 identyfikator uzytkownika co to jest.
Jak działa Inzynieria Wsteczna:
Co to jest zródlowej oprogramowania opierając się na programu binarnego, zwykle i.w. doprowadza do postaci kodu w j. asemblera; otwieranie czarnej skrzynki. Praktykowanie i.w. moze byc sprzeczne z prawem identyfikator uzytkownika słownik.
Jak działa Interfejs Graficzny:
Co to jest aktualnie odmiana interfejsu uzytkownika, gdzie kontakt z komputerem i sterowanie programami dzieje się za pomoca okien, ikon, przycisków, suwaków i rozmaitych menu; i.g. jest obslugiwany za pomoca identyfikator uzytkownika czym jest.

Czym jest Uzytkownika Identyfikator znaczenie w Słownik programisty I .