Słownik identyfikator uzytkownika co to jest? Do czego służy uzytkownika w systemie. I.u. sa.

Czy przydatne?

Co to jest identyfikator uzytkownika

Co to jest IDENTYFIKATOR UZYTKOWNIKA: nieujemna liczba calkowita jednoznacznie identyfikujaca uzytkownika w systemie. I.u. sa użytkowane przy kontrolowaniu praw dostepu do plików. W systemie UNIX wyróznia się jeszcze s k u t e c z n y i d e n t y f i k a- t o r u z y t k o w n i k a (effective user identifier) i r z e c z y w i s t y i d e n- t y f i k a t o r u z y t k o w n i k a (real user identifier). Dzieki manipulowaniu tymi dwoma odmianami i.u. programy poziomu uzytkowego moga wykonywac nie wszystkie uprzywilejowane operacje. Zobacz tez bit setuid

Czym jest Uzytkownika Identyfikator znaczenie w Słownik programisty I .