Słownik identyfikator pliku co to jest? Do czego służy AFS, zlozony z trzech równych czesci: numeru.

Czy przydatne?

Co to jest identyfikator pliku

Co to jest IDENTYFIKATOR PLIKU: 96-bitowy, niskopoziomowy identyfikator pliku w systemie AFS, zlozony z trzech równych czesci: numeru tomu (tu: ekipy plików jednego klienta), numeru v - w e z l a i w y r ó z n i k a (uniquifier). Numer v-wezla jest uzywany jako indeks do tablicy zawierajacej i-wezly plików pojedynczego tomu. Wyróznik pozwala na ponowne uzywanie numerów v-wezlów. Identyfikatory fid sa przezroczyste pod wzgledem polozenia, tzn. przemieszczenie pliku miedzy serwerami nie uniewaznia wpisu katalogowego przechowywanego w pamieci podrecznej. Zobacz tez identyfikator procesu

Czym jest Pliku Identyfikator znaczenie w Słownik programisty I .