Słownik formatowanie dysku co to jest? Do czego służy i s k i e g o p o z i o- m u (low-level.

Czy przydatne?

Co to jest formatowanie dysku

Co to jest FORMATOWANIE DYSKU: podzial dysku na sektory, a więc f o r- m a t o w a n i e n i s k i e g o p o z i o- m u (low-level formatting), odmiennie: f o r- m a t o w a n i e f i z y c z n e (physical formatting), powodujace poprzedzenie sektorów naglówkami i zapisanie poza sektorami ich zakonczen. Naglówek i zakonczenie zawieraja wiadomości, z których korzysta sterownik dysku (numer sektora i kod korekcyjny). By dostosowac dysk do przechowywania plików, mechanizm operacyjny dzieli go na strefy zlozone z grup cylindrów. Kazda strefa moze byc traktowana jak osobny dysk. Po podzieleniu dysku na strefy nastepuje f o r m a t o w a n i e l o g i c z n e (logical formatting), tzn. utworzenie pustego mechanizmu plików. W tej fazie mechanizm operacyjny zapamietuje na dysku poczatkowe struktury danych, na przykład tablice FAT albo i-wezly i poczatkowy katalog. W systemie MS-DOS do f.d. sluzy program format; prócz wykonywania formatowania logicznego analizuje on takze dysk w poszukiwaniu wadliwych bloków. Uszkodzony blok jest zaznaczany w tablicy FAT, co wycofuje go z uzycia. Jezeli bloki ulegaja uszkodzeniom w trakcie normalnego dzialania, to szczególny program c h k d s k odnajduje uszkodzone bloki i odcina do nich dostep. Dane w uszkodzonych blokach z reguly sa tracone

Czym jest Dysku Formatowanie znaczenie w Słownik programisty F .