Słownik automat co to jest? Do czego służy formalny zbudowany z a l f a b e- t u w e j s c i o w e.

Czy przydatne?

Co to jest automat

Co to jest AUTOMAT: 1. elementarne pojecie lingwistyki matematycznej, mechanizm formalny zbudowany z a l f a b e- t u w e j s c i o w e g o, a l f a b e t u p o- m o c n i c z e g o, z b i o r u s t a n ó w, wyróznionego z b i o r u s t a n ó w k o n- c o w y c h, s t a n u p o c z a t k o w e- g o, w s k a z n i k ó w k o n c ó w s l ó w i l i s t y i n s t r u k c j i; 2. samoczynne urzadzenie, dzialajace bez ingerencji ze strony czlowieka, w szczególnosci program realizowany bez dozoru; zadanie wsadowe

Czym jest Automat znaczenie w Słownik programisty A .