Słownik atak na bezpieczenstwo co to jest? Do czego służy mechanizmu komputerowego w celu.

Czy przydatne?

Co to jest atak na bezpieczenstwo

Co to jest ATAK NA BEZPIECZENSTWO: dzialanie majace na celu przenikniecie do chronioneg Ä mechanizmu komputerowego w celu przechwycenia albo znieksztalcenia przechowywanych w nim informacji. Rozróznia się nastepujace typy a.n.b.: (a) p r z e r w a n i e (interruption), a więc zniszczenie czesci mechanizmu albo jej unieruchomienie, na przykład przeciecie linii lacznosci; (b) p r z e c h w y c e- n i e (interception), a więc uzyskanie dostepu do zasobów mechanizmu poprzez czynnik postronny (osobe, komputer), na przykład podsluch; (c) m o d y f i k a c j a (modification), jest to zmiana zasobów poprzez osobe nieupowazniona, na przykład modyfikacja programu albo komunikatów sieciowych; (d) p o d- r o b i e n i e (fabrication), a więc atak na autentycznosc, na przykład dodanie falszywych danych do pliku. Naruszeni Ä bezpieczenstwa (naduzycia) mechanizmu mozna podzielic na przypadkowe i rozmyslne (zlosliwe). Latwiej jest chronic mechanizm przed naduzyciami przypadkowymi niz przed zlosliwymi. Zobacz tez atak pasywny, atak czynny
Jak działa Algorytm Wielomianowy:
Co to jest algorytm, którego najgorszy czas dzialania dl Ä danych wejsciowych rozmiaru n wynosi O(nk) dla pewnej stalej k. Zobacz tez problemy NP-zupelne, notacja O atak na bezpieczenstwo co znaczy.
Jak działa Adres Skrzynki Pocztowej:
Co to jest polaczona z nazwa Ä domeny internetowej, gdzie dziala serwer Ä poczty elektronicznej; obie nazwy sa rozdzielane znakiem @. Oto przyklad a.s.p.: xpl@ii.uni.wroc.pl Przedmioty nazwy domenowej wystepuja atak na bezpieczenstwo krzyżówka.
Jak działa Algorytm Rabina-Karpa:
Co to jest adaptowalny algoryt Ä wyszukiwania wzorca, dzialajacy z reguly w okresie znacząco lepszym niz O((n-m+1)n), gdzie n jest dlugoscia przeszukiwanej tablicy, a m - dlugoscia poszukiwanego wzorca. Zobacz atak na bezpieczenstwo co to jest.
Jak działa Algol 68:
Co to jest i wyprzedzajacy swój czas projekt jezyka, który mial byc nastepca Ä Algolu 60, nigdy nie zrealizowany do konca w praktyce. Koncepcje A.68 (Ä dociazanie operatora, równoprawnosc kontekstu deklaracji i atak na bezpieczenstwo słownik.
Jak działa Algebra Relacyjna:
Co to jest schemat operowania danymi, zestaw Ä stosunku bazy danych rozpatrywany z osmioma dzialaniami okreslonymi na nastepujacych stosunkach: Ä selekcja, rzut, zlaczenie i suma, iloczyn, przeciecie, róznica i atak na bezpieczenstwo czym jest.

Czym jest Bezpieczenstwo Na Atak znaczenie w Słownik programisty A .