Słownik atak na bezpieczenstwo co to jest? Do czego służy mechanizmu komputerowego w celu.

Czy przydatne?

Co to jest atak na bezpieczenstwo

Co to jest ATAK NA BEZPIECZENSTWO: dzialanie majace na celu przenikniecie do chronioneg Ä mechanizmu komputerowego w celu przechwycenia albo znieksztalcenia przechowywanych w nim informacji. Rozróznia się nastepujace typy a.n.b.: (a) p r z e r w a n i e (interruption), a więc zniszczenie czesci mechanizmu albo jej unieruchomienie, na przykład przeciecie linii lacznosci; (b) p r z e c h w y c e- n i e (interception), a więc uzyskanie dostepu do zasobów mechanizmu poprzez czynnik postronny (osobe, komputer), na przykład podsluch; (c) m o d y f i k a c j a (modification), jest to zmiana zasobów poprzez osobe nieupowazniona, na przykład modyfikacja programu albo komunikatów sieciowych; (d) p o d- r o b i e n i e (fabrication), a więc atak na autentycznosc, na przykład dodanie falszywych danych do pliku. Naruszeni Ä bezpieczenstwa (naduzycia) mechanizmu mozna podzielic na przypadkowe i rozmyslne (zlosliwe). Latwiej jest chronic mechanizm przed naduzyciami przypadkowymi niz przed zlosliwymi. Zobacz tez atak pasywny, atak czynny

Czym jest Bezpieczenstwo Na Atak znaczenie w Słownik programisty A .