Słownik asembler co to jest? Do czego służy w j e- z y k u a d r e s ó w s y m b o l i c z- n y c h.

Czy przydatne?

Co to jest asembler

Co to jest ASEMBLER: 1. ¤ translator tlumaczacy ¤ program albo ¤ modul napisany w j e- z y k u a d r e s ó w s y m b o l i c z- n y c h na posredni ¤ kod wynikowy (albo od razu na docelowy ¤ kod maszynowy); 2. jezyk adresów symbolicznych, skrócona nazwa j e z y k a a s e m b l e- r a. Właściwość jezyka a. jest dosc prosta zaleznosc miedzy instrukcjami jezyka, gdzie uzywa się ¤ adresów symbolicznych, a rezultatami ich przekladu, wyrazajaca się czesto w proporcji: jeden ¤ rozkaz maszynowy na jedna instrukcje jezyka a. Jezyk a. jest scisle zwiazany z ¤ architektura komputera, jest zatem ¤ jezykiem niskiego poziomu. Zobacz tez makroasembler, kompilator, konsolidator, jezyk wysokiego poziomu. .schemat SMALL, C; Copyright JPL, 1998 .CODE ORG 100h TEST_P  PROC            NEAR         CALL    PUT_HLINE         INT     20h TEST_P  ENDP PUBLIC  PUT_HLINE PUT_HLINE      PROC              PUSH    AX         PUSH    CX         PUSH    DX         MOV     AH, 2         MOV     DL, 0C4h         MOV     CX, 80 CHAR_LOOP:         INT     21h         LOOP    CHAR_LOOP         POP     DX         POP     CX         POP     AX         RET PUT_HLINE      ENDP END TEST_P

Czym jest Asembler znaczenie w Słownik programisty A .