Słownik ARM co to jest? Do czego służy wykorzystania (odpowiednik warstw zastosowan, prezentacji i.

Czy przydatne?

Co to jest ARM

Co to jest ARM: zbiór protokolów zlozony z czterech warstw: 1. mechanizm-wykorzystania (odpowiednik warstw zastosowan, prezentacji i sesji modelu ISO) z protokolem przesylania plików ( FTP) i zdalnej rejestracji ( Telnet); 2. komputer-komputer (odpowiednik warstwy transportowej modelu ISO i wierzchniej czesci warstwy sieciowej) z protokolem sterowania przesylaniem ( TCP) i protokolem internetowym ( IP); 3. interfejs sieciowy (obejmuje dolne pietro warstwy sieciowej modelu ISO i cala warstwe lacza danych), którego protokoly zaleza od fizycznego typu sieci (na przykład protokól I M P- - H o s t w sieci ARPANET albo protokól Ethernet w sieci Ethernet); 4. sprzet sieciowy - ARM nie okresla warstwy sprzetu sieciowego, kazda rzeczywista siec uzywa sprzetu odpowiadajacego warstwie sprzetowej ISO. Zobacz tez mechanizm BSD UNIX

Czym jest Arm znaczenie w Słownik programisty A .