Słownik analiza danych co to jest? Do czego służy danych; stosuje się dwa fundamentalne podejscia.

Czy przydatne?

Co to jest analiza danych

Co to jest ANALIZA DANYCH: sposoby przegladu danych pod katem ich ujecia Ä bazie danych; stosuje się dwa fundamentalne podejscia: n o r m a l i z a c j e (Ä projektowanie wstepujace) i m o d e- l o w a n i e z w i a z k ó w e n c j i (Ä projektowanie zstepujace), którego specjalnym przypadkiem jest m o d e l o w a- n i e o b i e k t o w e. Zobacz tez encja

Czym jest Danych Analiza znaczenie w Słownik programisty A .