Słownik algorytm rozproszony co to jest? Do czego służy nadzorowania wspólbieznosci, postepowania z.

Czy przydatne?

Co to jest algorytm rozproszony

Co to jest ALGORYTM ROZPROSZONY: algoryt Ä przydzialu zasobów, zwielokrotniania, nadzorowania wspólbieznosci, postepowania z blokadami i in., użytkowany Ä systemach rozproszonych. A.r. moga byc w p e l n i r o z p r o s z o n e (fully distributed), jest to takie, ze wszystkie wspólpracujace mechanizmy (serwery) sa równoprawne, lu Ä scentralizowane, wówczas gdy któres z serwerów pelnia wyróznione funkcje, w szczególnosci - koordynujace

Czym jest Rozproszony Algorytm znaczenie w Słownik programisty A .