Definicja Zapis/odczyt magnetyczny co oznacza. Czym jest dźwięku (magnetofon) i obrazu (magnetowid.

Czy przydatne?

Definicja Magnetyczny Odczyt Zapis

Co to jest Zapis/odczyt magnetyczny mechanizm rejestracji sygnałów analogowych, na przykład dźwięku (magnetofon) i obrazu (magnetowid) albo sygnałów cyfrowych (magnetofony i magnetowidy cyfrowe, streamery, dyski magnetyczne), przez zmianę stopnia namagnesowania (zmianę strumienia pozostałości magnetycznej) materiału ferromagnetycznego nośnika, na przykład taśmy, pod wpływem zmiennego pola magnetycznego, wytwarzanego w wyniku przepływu sygnału, zapisywanego poprzez elektromagnes głowicy zapisującej. W procesie odczytu nośnik przesuwając się przed głowicą odczytującą skutkuje indukowanie się w uzwojeniu jej elektromagnesu zmiennego sygnału elektrycznego, odpowiadającego sygnałowi zapisywanemu. Głowica zapisująca i odczytująca jest przeważnie tym samym elementem pracującym w podwójnej roli. Zapis magnetyczny zawdzięcza własną popularność możliwości natychmiastowego odczytu, względnej prostocie urządzeń zapisująco-odtwarzających, możliwości wielokrotnego odczytywania, lecz również kasowania i dokonywania następnych zapisów na tym samym nośniku o w miarę niskiej cenie

Czym jest Zapis/odczyt magnetyczny znaczenie w Słownik Internet Z .