Definicja URL co oznacza. Czym jest lokator zasobów ustala, jaki rodzaj połączenia uzyskamy. Może.

Czy przydatne?

Definicja Url

Co to jest URL (z angielskiego: Universal Reasource Locator) – uniwersalny lokator zasobów ustala, jaki rodzaj połączenia uzyskamy. Może to być http:// , ftp:// , mail:// , news:// , telnet://, gg:, skype: itp

Czym jest URL znaczenie w Słownik Internet U .