Definicja UL co oznacza. Czym jest w Stanach Zjednoczonych organizacja nie nastawiona na zysk.

Czy przydatne?

Definicja Ul

Co to jest UL (z angielskiego: the Underwriters Laboratory) – działająca w Stanach Zjednoczonych organizacja nie nastawiona na zysk, stawiająca sobie za cel inspekcję i certyfikację produktów pod względem spełniania norm bezpieczeństwa
Definicja Unicode:
Co to jest definiowania znaków. W przeciwieństwie od standardu ASCII, gdzie jeden symbol symbol opisuje się przy użyciu 8 bitów, Unicode stosuje aż 16 bitów. Dlatego można nim definiować nie tylko litery ul co znaczy.
Definicja Umowa Licencyjna:
Co to jest zawierana pomiędzy użytkownikiem oprogramowania a jego producentem. Spisane są w niej prawa i wymagania przysługujące użytkownikowi. Umowa licencyjna rzadko jest w formie papierowej, stąd się jej nie ul krzyżówka.
Definicja Uuencode:
Co to jest sposób kodowania plików binarnych do postaci plików ASCII. Używając tej sposoby możliwe jest przesyłanie plików binarnych dzięki poczty elektronicznej ul co to jest.
Definicja Usenet News:
Co to jest Internecie. Nie to są listy rozsyłane pocztą do wszystkich zainteresowanych użytkowników, lecz usługa typu klient-serwer. Osoba, która chce dyskutować podłącza się do tak zwany News Serwera i czyta ul słownik.
Definicja Urządzenie Zewnętrzne:
Co to jest urządzenia dołączone do komputera przeważnie przy udziale układów wejścia-wyjścia, wykorzystywane do komunikacji komputera ze światem zewnętrznym (użytkownikiem). Urządzenia zewnętrzne podzielone są ul czym jest.

Czym jest UL znaczenie w Słownik Internet U .