Definicja TAR co oznacza. Czym jest magnetycznej) 1. – TAR to polecenie w systemie UNIX, które.

Czy przydatne?

Definicja Tar

Co to jest TAR (z angielskiego: Tape ARchive – archiwum na kasecie magnetycznej)
1. – TAR to polecenie w systemie UNIX, które służy do powstania pliku archiwum, zbudowanego z wielu innych plików, albo do rozpakowania plików z tego archiwum.
2. – rodzaj pliku archiwum, wykonanego dzięki polecenia TAR. Plik TAR zawiera w sobie upakowany zestaw wielu plików. W porównaniu z innymi plikami archiwum (na przykład ZIP, RAR), plik TAR nie jest skompresowany, mieści jedynie kilka plików w jednym.
Nazwa pliku i jego rozszerzenie – TAR, wzięły się jeszcze z czasów, kiedy wszystkie istotne i spore objętościowo dane były nagrywane na kasetach magnetycznych (niejednokrotnie w dzisiejszych czasach także są użytkowane takie nośniki danych). Nazwa pochodzi od skrótu słów „kaseta” i „archiwum”.
Pliki TAR stały się przeważnie użytkowanym rodzajem archiwum w systemach unixowych. Także w innych systemach (na przykład Windows) istnieją programy, dzięki którymi można rozpakować pliki TAR (na przykład Winzip). Bardzo regularnie pliki TAR nazywane są tarballami
Definicja Tapeta:
Co to jest wallpaper) – w systemach operacyjnych z graficznym interfejsem użytkownika tapeta jest wzorem albo rysunkiem umieszczonym w tle, na którym umieszczone są ikony, menu i inne przedmioty wyświetlone na tar co znaczy.
Definicja Tablet Graficzny Lub Digitizer:
Co to jest pozwalające na większą swobodę pracy grafikom, operatorom DTP, architektom i kartografom. Zwykle to jest płaska tablica, przeważnie o rozmiarach od A6 do A3, która potrafi odebrać sygnały pochodzące tar krzyżówka.
Definicja Toolbar PageRank Lub TPR:
Co to jest wyświetlany na toolbarze Google albo na stronach www bądź wygenerowany poprzez skrypty. Skala tPR wynosi od 0 do 10 i jest ogromnym uproszczeniem skali „prawdziwego” PR (określanego czasem jako rPR tar co to jest.
Definicja TCO:
Co to jest promieniowania, poboru energii i wymogów ochrony środowiska ustalone poprzez Szwedzką Konfederację Pracodawców (szw. Tjanstemannens Central Organization) dla producentów monitorów, komputerów tar słownik.
Definicja Token Ring:
Co to jest sieci lokalnych. Działa w oparciu o przesyłanie tokena w kablu w formie pierścienia. Pierwszy standard przewidywał przesyłanie z szybkością 4 Mb/s, z kolei w aktualnych sieciach osiągana szybkość to tar czym jest.

Czym jest TAR znaczenie w Słownik Internet T .