Definicja Startup co oznacza. Czym jest Internecie, finansowane poprzez konsorcja venture capital.

Czy przydatne?

Definicja Startup

Co to jest Startup startupem ustala się młode, dynamiczne spółki działające w Internecie, finansowane poprzez konsorcja venture capital, które mają szansę osiągnięcia szybkiego sukcesu. W ostatnim czasie przeważnie startupy przyjmują postać internetowych serwisów Web 2.0. Zwykle do roku czasu startup osiąga efekt, zaczynając przynosić spore zyski, lub ponosi porażkę i znika ostatecznie z rynku.
Venture capital to średnio- i długoterminowy pieniądze inwestycyjny charakteryzujący się sporym stopniem ryzyka, lecz mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. To jest forma finansowania innowacyjnych (a poprzez to obarczonych sporym ryzykiem) projektów inwestycyjnych. W gospodarce powstaje sporo projektów, które mogą być zamienione w bardzo opłacalne przedsięwzięcia, lecz do ich realizacji potrzebne są środki finansowe. Gdyż ludzie tworzący te projekty nie posiadają wystarczającej ilości kapitału muszą sięgnąć po pieniądze zewnętrzny. Banki nie są skore do pożyczania w tych przypadkach pieniędzy, bo realizacja projektów obarczona jest wysokim ryzykiem. Rozwiązaniem stają się szczególne instytucje, które finansują projekty, a w zamian za to w przypadku dużego sukcesu partycypują w dużej części w zyskach z tego przedsięwzięcia, bądź na przykład stają się współwłaścicielami spółki (mają 40% bądź więcej kapitału własnego albo posiadają akcje uprzywilejowane spółki)

Czym jest Startup znaczenie w Słownik Internet S .