Definicja Siemens co oznacza. Czym jest sięga roku 1853, kiedy to założyciel spółki, Werner Siemens.

Czy przydatne?

Definicja Siemens

Co to jest Siemens Logo spółki Siemens
Historia:
Obecność Siemensa w Polsce sięga roku 1853, kiedy to założyciel spółki, Werner Siemens, przybył do Polski przez wzgląd na budową linii telegraficznej Berlin-Warszawa-Petersburg. Pierwsze polskie przedstawicielstwo spółki Siemens założone w 1879 roku w Warszawie nie zajmowało się jednak telekomunikacją, ale sprzedażą i instalacją mechanizmów oświetleniowych. Postęp lokalnych struktur spółki zarówno na terenie wczesnego Królestwa Polskiego, jak i w ośrodkach przemysłowych na terenie pozostałych zaborów doprowadził do stworzenia w 1912 r. Towarzystwa Akcyjnego Polskich Zakładów Elektrotechnicznych „Siemens”, a w dalszym ciągu w 1922 r., już po odzyskaniu poprzez Polskę niepodległości, Zakładów Siemens AG w Warszawie (przy ul. Królewskiej 23).
W momencie międzywojennym Siemens w Polsce rozwijał nie tylko własne przedstawicielstwa handlowe i biura techniczno-inżynieryjne. Ważną część działalności spółki stanowiła również produkcja, na przykład przewodów i liczników prądu. Polityka gospodarcza rodzącego się państwa polskiego nastawiona była na wspieranie rodzimej produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu importu. Ograniczenia te dotknęły również Siemensa, który zdecydował się w takiej sytuacji na skoncentrowanie swoich działań na terenie Górnego Śląska.
Powojenna historia Siemensa zaczęła się w 1950 r. nawiązaniem współpracy z jedną z warszawskich agencji handlowych, a w 1961 r. zawarta została umowa przedstawicielska z spółką Transactor w Warszawie, reprezentującą w Polsce interesy wielu międzynarodowych koncernów. Ówczesne realia ekonomiczne i prawne nie pozwalały na działanie spółki jako samodzielnego przedsiębiorstwa. Dopiero 1 marca 1991 r. została utworzona Siemens Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka pełniąca rolę koordynacyjną dla całej ekipy Siemens w Polsce.
Rok rozrachunkowy 1999/00 był bardzo korzystny dla Siemensa w Polsce. Został skończony pewien faza restrukturyzacji, która zdominowała ostatnie dwa lata działalności Ekipy. Dział Rozwiązań Teleinformatycznych Siemensa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcił się w samodzielne biuro Siemens Business Services, zajmujące się wdrażaniem oprogramowania biznesowego; ze struktur Firmy został wyodrębniony także Dział Mechanizmów Kasowych i Bankowych i przekształcono go w niezależną firmę Wincor Nixdorf Retail and Banking Systems. Dynamicznie rozwija się także biuro Information and Communication Mobile, odpowiadające na polskim rynku za sprzedaż aparatów telefonicznych: komórkowych i stacjonarnych. Przyczyniło się ono znacznie do osiągnięcia poprzez Spółkę idealnych wyników finansowych i umocnienia pozycji lidera w branży telefonii komórkowej.
Tak jak i w roku ubiegłym, ekipa Siemensa w Polsce, zatrudniająca w sumie ok. 5000 osób, złożona jest z dwunastu spółek powiązanych kapitałowo z koncernem macierzystym. Są pośród nich spółki różnych branż – handlowe, produkcyjne i usługowe. Silnie reprezentowana jest pośród nich branża energetyki, inne dysponują bogatą ofertą dla różnych dziedzin przemysłu wytwórczego, jeszcze inne – licznymi rozwiązaniami dla infrastruktury komunalnej, dla medycyny czy gospodarstwa domowego. Spółki teleinformatyczne oferują pełną gamę produktów i rozwiązań sieciowych i szeroki wybór sprzętu końcowego dla użytkowników biznesowych i indywidualnych. Na polskim rynku podzespołów elektronicznych reprezentowane są wszystkie spółki produkcyjne tej branży, jakie należą do koncernu Siemens.
Siemens w Polsce kładzie coraz większy nacisk na tworzenie komplementarnej oferty, obejmującej zarówno projektowanie, dostawę, wykonawstwo, jak i eksploatację, utrzymanie i serwis. Spółka chce przejąć całość zagadnień związanych z koordynacją, konfiguracją sprzętu i mechanizmów, by uwolnić klienta, nabywcę czy inwestora od kłopotliwego angażowania konsultantów i podwykonawców, od konieczności zawierania osobnych umów na utrzymanie i serwisowanie. Strategia spółki zakłada, iż klient powinien zostać obsłużony kompleksowo, otrzymując wszystkie konieczne produkty i usługi. Nie znaczy to jednak, iż są one realizowane wyłącznie poprzez Siemensa. Nowa polityka koncernu przewiduje przeniesienie maksimum kompetencji na rynki lokalne, co znaczy, iż krajowe spółki Ekipy projektują, wytwarzają i wdrażają sporo produktów i rozwiązań, lecz także w jeszcze większym niż dotąd stopniu angażują do współpracy różnych lokalnych partnerów.
Siemens Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wypracował w 2000 r. nową jakość – jako następna spółka w Ekipie uzyskał certyfikat ISO 9001. Od połowy ub.r. pracuje więc wg nowych standardów, które zapewne nie pozostaną bez wpływu na wyniki. Ponadto uzyskany poprzez Siemensa status członka-założyciela Akademii Marek potwierdza wagę, jaką Siemens w Polsce przywiązuje do budowania wizerunku spółki solidnej i odpowiedzialnej

Czym jest Siemens znaczenie w Słownik Internet S .