Definicja RVD lub Rainbow Video Disk co oznacza. Czym jest składowania dużej ilości danych. Pozwala.

Czy przydatne?

Definicja RVD lub Rainbow Video Disk

Co to jest RVD LUB RAINBOW VIDEO DISK Indyjski inż. Sainul Abideen wymyślił nową metodę składowania dużej ilości danych. Pozwala ona zmieścić aż 256 GB informacji na kartce papieru formatu A4. Nowa sposób składowania danych, nosi nazwę „rainbow technology”. Zbiory bitów kodowane są kolorami (odniesienie do tęczy) i gęsto upakowywane w różne kształty (okręgi, trójkąty, prostokąty, kwadraty i tym podobne). W takiej graficznej postaci są one nanoszone na zwykłą kartkę papieru albo inny materiał z tworzyw sztucznych. Wg Sainula Abideena można w ten sposób upakować 2,7 GB danych na jednym calu kwadratowym. Po wykorzystaniu specjalnego czytnika (skanera) wiadomości da się w miarę błyskawicznie odtworzyć i przesłać do komputera w formie cyfrowej.
Zaletą tego oryginalnego pomysłu, oprócz możliwości przechowywania dużej ilości danych (jednostronna płyta DVD mieści w sobie 4,7 GB), jest fakt, że papier jako materiał pochodzenia naturalnego nie stanowi zagrożenia dla środowiska po jego zniszczeniu. Stopień biodegradacji płyt CD/DVD jest nieporównywalnie mniej korzystny.
Rainbow Film Disk (RVD) to nośnik wykorzystujący „tęczową technologię” na którym zapisano materiał filmowy
Definicja RSS:
Co to jest angielskiego: Real Simple Syndication albo Rich Site Summary albo Rich Site Syndication) – to sposób przesyłania nagłówków informacje, polegający się na języku XML. Spis nagłówków wydzielonych rvd lub rainbow video disk co to jest.
Definicja Roman Kluska:
Co to jest Optimus SA i poprzez kilka lat współwłaściciel kontrolnego pakietu jej akcji. Dziś Roman Kluska posiada jedynie 146 026 akcji tej firmy (co stanowi 2,12 procent wszystkich jej papierów) i 1,02 rvd lub rainbow video disk definicja.
Definicja Real PageRank Lub RPR:
Co to jest Real PageRank) To jest wartość współczynnika PR jakim posługuje się wyszukiwarka Google. Współczynnik rPR wymienia się każdego dnia dynamicznie i nie jest udostępniany na zewnątrz. Są jednak rvd lub rainbow video disk co znaczy.
Definicja REM:
Co to jest polecenie mechanizmu operacyjnego DOS, które służy do zapisywania i wyświetlania komentarzy w pliku wsadowym (BAT) albo pliku CONFIG.SYS. Składnia polecenia wygląda tak rvd lub rainbow video disk słownik.
Definicja Rozwijalne Menu:
Co to jest rozwijalnego menu wywołuje się standardowe funkcje i polecenia programów pracujących w środowisku Windows. By uruchomić wybrane polecenie, klikamy na menu na górze, na przykład Plik, gdzie znajdują rvd lub rainbow video disk znaczenie.

Czym jest RVD lub Rainbow Video Disk znaczenie w Słownik Internet R .