Definicja Referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca co oznacza. Czym jest.

Czy przydatne?

Definicja Referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca

Co to jest REFERRER LUB ADRES REFERUJĄCY, ADRES ODSYŁAJĄCY, STRONA ODSYŁAJĄCA adresem referującym tytułujemy adres, z jakiego nastąpiło przekierowanie użytkownika na naszą stronę internetową. By umożliwić użytkownikowi przejście na naszą stronę, na stronie odsyłającej musi znajdować się link do naszej witryny.
Adres referujący nie jest pokazywany jeżeli na przykład internauta był na stronie X, po czym wpisał ręcznie adres naszej strony albo wywołał ją z zakładek.
W nie wszystkich przeglądarkach można zablokować przekazywanie refererów.
Adresy odsyłające zwykle można zobaczyć w statystykach albo logach serwera.
Z definicją referra związany jest refferal spam – stosowanie referrera do spamowania
Definicja RD Lub RMDIR:
Co to jest polecenie mechanizmu operacyjnego DOS, które służy do usuwania katalogów. Składnia polecenia wygląda tak referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca co to jest.
Definicja RSI:
Co to jest Repetitive Strain Injury) – boląca dolegliwość przedramienia i dłoni spowodowana zbyt intensywnym i częstym pisaniem na maszynie do pisania albo na komputerze. W Stanach Zjednoczonych Ameryki referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca definicja.
Definicja Router Lub Ruter, Trasownik:
Co to jest oprogramowanie sieciowe, które wyznacza kolejny pkt. w sieci, do którego ma być przesłany pakiet danych. Sieć Internet jest zbudowana z wielu połączeń jak pajęczyna. By dane mogły dotrzeć od jednego referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca co znaczy.
Definicja Real Audio:
Co to jest stosowany w Internecie. Dzięki niemu przez szybkie połączenie możliwe jest słuchanie radia w Sieci w okresie rzeczywistym. Zapewnia wybitny współczynnik kompresji (można go regulować zależnie od referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca słownik.
Definicja Rozdzielczość:
Co to jest resolution) – rozdzielczość znaczy liczba malutkich punktów które tworzą widzialny symbol w druku. Jej miarą jest dpi (z angielskiego: dots per inch – punktów na cal). Im więcej dpi, tym ostrzejszy referrer lub adres referujący, adres odsyłający, strona odsyłająca znaczenie.

Czym jest Referrer lub adres referujący znaczenie w Słownik Internet R .