Definicja RAMDAC co oznacza. Czym jest Converter – konwerter danych cyfrowych na analogowe z.

Czy przydatne?

Definicja Ramdac

Co to jest RAMDAC (z angielskiego: Random Access Memory Digital-to-Analog Converter – konwerter danych cyfrowych na analogowe z pamięcią operacyjną o dostępie swobodnym) – układ na karcie graficznej wymieniający cyfrowy obraz z pamięci komputera na postać analogową (czynniki prądu w kablu łączącym kartę graficzną z monitorem). RAMDAC jest kombinacją pamięci SRAM, zawierającej tablice kolorów i konwertera DAC, zamieniającego cyfrowy obraz na analogową postać impulsów elektrycznych. Tablica kolorów w pamięci SRAM umożliwia wygenerowanie trzech wartości, dla każdego koloru składowego (czerwonego, zielonego i niebieskiego) po jednej. Wartości te przekazywane są monitorowi, który każdą osobno wysyła do działa elektronowego, odpowiedzialnego za dany kolor składowy, celem wyświetlenia punktu o zadanej barwie.
W razie palety kolorów typu true color, cyfrowe dane od razu trafiają do konwertera DAC, z pominięciem tablicy kolorów w pamięci SRAM, która w tym przypadku nie jest wymagana.
Jesli obraz ma trafić do cyfrowego urządzenia wyświetlającego, dane cyfrowe nie trafiają do RAMDAC-u, ale prosto do danego urządzenia, które we własnym zakresie konwertuje dane cyfrowe na postać analogową, która i tak w pewnym momencie jest konieczna danemu urządzeniu

Czym jest RAMDAC znaczenie w Słownik Internet R .