Definicja Przetwornik analogowo-cyfrowy lub ADC co oznacza. Czym jest układ elektroniczny.

Czy przydatne?

Definicja Przetwornik analogowo-cyfrowy lub ADC

Co to jest Przetwornik analogowo-cyfrowy lub ADC (z angielskiego: Analog to Digital Converter) – to jest układ elektroniczny, przetwarzający analogowy sygnał wejściowy na cyfrowy sygnał wyjściowy. To jest jeden z fundamentalnych przedmiotów cyfrowych układów elektronicznych, gdzie ciągły (analogowy) sygnał mierzony (na przykład napięcie, prąd, przedział czasu, kąt) jest zamieniany na dyskretny ciąg impulsów (rozmiar cyfrowa) przeliczanych elektronicznie. Ta konwersja danych jest niezbędna po to, aby możliwe było dalsze ich przetwarzanie w komputerze. Przetwarzanie sygnału analogowego w cyfrowy obejmuje trzy mechanizmy:
l) próbkowania, gdzie analogowy sygnał wejściowy jest mierzony w bardzo krótkich odstępach czasu;
2) kwantyzacji, w trakcie którego komparator dzięki licznika (przeważnie dwójkowego) ocenia wartość próbkowanego sygnału i przypisuje jej najbliższą z wartości cyfrowych w ustalonym kodzie;
3) kodowania, gdzie dane zapisywane są w formie wyjściowego słowa kodowego – liczby o wartości proporcjonalnej do sygnału wejściowego.
Głównymi wyznacznikami określającymi sprawność przetwornika analogowo-cyfrowego są: zakres sygnału (na przykład napięcia) wejściowego, czas próbkowania, dokładność kwantyzacji i całkowity czas przetwarzania. Przetworniki te umożliwiają przyłączenie analogowych urządzeń peryferyjnych (na przykład czujników, układów pomiarowych) do komputerów

Czym jest Przetwornik analogowo-cyfrowy znaczenie w Słownik Internet P .