Definicja Preferencje co oznacza. Czym jest zdefiniować sposób zachowania programu, na przykład.

Czy przydatne?

Definicja Preferencje

Co to jest PREFERENCJE (z angielskiego: Preferences) – zbiór ustawień, pozwalający zdefiniować sposób zachowania programu, na przykład przeglądarki WWW czy edytora HTML. Zaawansowane przeglądarki pozwalają zdefiniować kilkanaście różnych parametrów, na przykład stronę początkową, domyślne barwy czcionki i odsyłaczy, rozmiar cache’a, częstotliwość odświeżania danych, czcionki dla poszczególnych przedmiotów tekstowych (istotne dla polskiego użytkownika), sposób wczytywania grafiki, aplikacje zewnętrzne obsługujące pewne typy sesji (na przykład Telnet), aplikacje wspomagające, które są uruchamiane przy napotkaniu w Internecie pliku o nietypowym formacie, język, adresy serwerów poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, hasło, adres zwrotny poczty użytkownika
Definicja Port Gier:
Co to jest game port) – typ gniazda 15-pinowego występującego przy karcie dźwiękowej, na osobnym śledziu albo bezpośrednio w obudowie komputera wykorzystywany do podłączenia kontrolerów gry (joysticka preferencje co znaczy.
Definicja PDA:
Co to jest Personal Digital Assistant)- niewielkie komputery kieszonkowe zaopatrzone w sporo funkcji standardowego komputera PC, łącznie z pocztą elektroniczną, przeglądarką internetową, kalendarzem, dostępem preferencje krzyżówka.
Definicja PCB:
Co to jest z angielskiego: Printed Circuit Board) – skrót regularnie użytkowany jako ustalenie płytki drukowanej, na której zamontowana jest karta czy płyta kluczowa preferencje co to jest.
Definicja POS Banking:
Co to jest z angielskiego: Point Of Sale BANKING) – umożliwia bezgotówkowe zakupy i korzystanie z usług w Internecie – płaci się euroczekiem albo kartą klienta (poprzez podanie numeru identyfikacyjnego preferencje słownik.
Definicja POPD:
Co to jest polecenie mechanizmu operacyjnego DOS, które służy do przechodzenia do katalogu zachowanego poprzez polecenie PUSHD.Składnia polecenia wygląda tak preferencje czym jest.

Czym jest Preferencje znaczenie w Słownik Internet P .