Definicja PIO co oznacza. Czym jest protokół wejścia/wyjścia urządzeń ATA. Sterowaniem rozkazami.

Czy przydatne?

Definicja Pio

Co to jest PIO (z angielskiego: Programmed Input/Output) – programowalny protokół wejścia/wyjścia urządzeń ATA. Sterowaniem rozkazami protokołu zajmował się procesor. Tryb PIO, o ile sprawdzał się w DOS-ie, to w systemach wielozadaniowych (Windows 98/NT, Linux, OS-2) niepotrzebnie zajmuje procesor. Szybkości transferu danych dla danego trybu PIO wynoszą:
PIO 0-3,3 MB/s;
PIO l-5,2 MB/s;
PIO 2-8,3 MB/s;
PIO 3-11,1 MB/s;
PIO 4-l6,6 MB/s

Czym jest PIO znaczenie w Słownik Internet P .