Definicja Packet Writing lub zapis pakietowy co oznacza. Czym jest w formie bloków. Płyta CD jest.

Czy przydatne?

Definicja Packet Writing lub zapis pakietowy

Co to jest Packet Writing lub zapis pakietowy to tryb zapisy pakietowego, gdzie nagrywarka otrzymuje dane w formie bloków. Płyta CD jest zapisywana bezpośrednio – bez zakładania żadnych plików obrazu z zawartością, która ma znaleźć się na płycie. Użytkownik odwołuje się do nagrywarki jak do dysku twardego albo stacji dyskietek. Może zatem przesyłać do niej dane z poziomu dowolnej aplikacji. Płyty CD-R nagrane w tym trybie dają się odczytywać tylko przy użyciu specjalnego sterownika UDF i tylko w środowisku Windows. Sterownik ten jest gdyż umieszczany na pierwszej ścieżce nagrywanej płyty i zostaje automatycznie wczytany poprzez mechanizm, gdy włożysz płytę do napędu

Czym jest Packet Writing lub zapis znaczenie w Słownik Internet P .