Definicja Logo co oznacza. Czym jest opanowania, wdraża do programowania strukturalnego, szeroko.

Czy przydatne?

Definicja Logo

Co to jest Logo język programowania wysokiego poziomu, bardzo łatwy do opanowania, wdraża do programowania strukturalnego, szeroko użytkowany do edukacji programowania na startowych etapach nauki informatycznej (na przykład w szkołach fundamentalnych). Język ten został przygotowany w 1968, w laboratorium sztucznej inteligencji MIT (USA) poprzez Seymoura Paperta jako rozwinięcie języka Lisp. Artysta Logo inspirował się działalnością francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta. Używany poprzez autora i proponowany do „oswajania” dzieci z komputerem. Miał on pełnić rolę naturalnego środowiska, które wiedze abstrakcyjną, taką jak na przykład matematyka, czyniłoby czymś konkretnym, namacalnym. środowisko takie umożliwia zdobywanie wiedzy przez samodzielne dochodzenie, opierając się na prób i błędów, do pewnych praw, które dotychczas musiały być przyjmowane „na wiarę”, przeważnie bez specjalnego zrozumienia. Szersze przedstawienie idei leżących u podstaw LOGO można znaleźć w książce Seymoura Paperta „Mindstorms”. fundamentalną zaletą Logo w nauki najmłodszych jest bardzo dobrze rozwiązana grafika (tak zwany grafika żółwia – z angielskiego: turtle graphics). Pozwala na proste programowanie w trybie konwersacyjnym przy zastosowaniu poleceń i struktury zapisu zbliżonej do języka naturalnego. Logo jest jedynym językiem programowania, który z racji na wykorzystania edukacyjne doczekał się implementacji w różnych językach narodowych, również w polskim

Czym jest Logo znaczenie w Słownik Internet L .