Definicja Laser co oznacza. Czym jest Emission of Radiation – wzmocnienie światła poprzez wymuszoną.

Czy przydatne?

Definicja Laser

Co to jest Laser (z angielskiego: Light Amplification aby Stimulated Emission of Radiation – wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania) – urządzenie będące śródłem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od podczerwieni do nadfioletu (aktualnie nawet do częstotliwości promieniowania X). światło emitowane poprzez laser jest spójne – rozchodzi się wiązką o kącie promieniowania do kilku min. kątowych i prawie doskonale monochromatyczne – długości fal mogą zawierać się w bardzo wąskim zakresie wartości (nawet do kilkunastukHz). Atomy ośrodka czynnego lasera wzbudzane są tak, by elektrony przechodziły na wyższe poziomy energetyczne, zewnętrzna stymulacja skutkuje, iż przy powrocie na niższy poziom emitują energię w formie fotonów, których strumień odbijając się między przeciwległymi zwierciadłami rezonatora zwiększa się, wymuszając promieniowanie innych atomów i po przekroczeniu pewnej wartości krytycznej jest emitowany na zewnątrz (emisja wymuszona). Kolor (częstotliwość) promieniowania zależy od rodzaju ośrodka czynnego, który ustala rodzaj laser. Promieniowanie lasera może mieć charakter impulsowy albo ciągły. Podstawy teoretyczne wymuszonej emisji lasera opisał A. Einstein w 1917. Pierwszy laser (z prętem rubinowym) skonstruował amerykański fizyk T. Maiman w 1960. Rok póśniej, inny amerykanin A. Javan zbudował laser gazowy, helowo-neonowy. Aktualnie wyróżniamy

Czym jest Laser znaczenie w Słownik Internet L .