Definicja Kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, backup co oznacza. Czym jest ochrony danych.

Czy przydatne?

Definicja Kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, backup

Co to jest Kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, backup duplikaty plików tworzone na różnych nośnikach w celu ochrony danych. Zobacz archiwizacja danych. Istnieje kilka rodzajów kopii bezpieczeństwa (podział z racji na sposób archiwizacji):codzienna kopia zapasowa – mechanizm wykonywania kopii zapasowych, w trakcie którego skopiowane są wszystkie wybrane pliki, które zostały zmodyfikowane w dniu wykonania kopii zapasowej. Pliki, których kopie zapasowe wykonano, nie są oznaczane jako pliki, których kopie zapasowe wykonano (innymi słowy, atrybut archiwizacji nie jest czyszczony); kopia zapasowa typu kopiującego – mechanizm wykonywania kopii zapasowych, w trakcie którego skopiowane są wszystkie wybrane pliki, lecz poszczególne pliki nie są oznaczane jako pliki, dla których wykonano kopie zapasowe (mówiąc odmiennie, atrybut archiwizacji nie jest czyszczony). Jest on przydatny, jeżeli trzeba wykonać kopię zapasową plików pomiędzy wykonywaniem normalnych i przyrostowych kopii zapasowych, gdyż skopiowanie nie wpływa na sposób wykonania innych operacji kopii zapasowych;kopia zapasowa typu przyrostowego – mechanizm wykonywania kopii zapasowych, w trakcie którego skopiowane są tylko pliki utworzone albo zmienione od chwili wykonania ostatniej normalnej albo przyrostowej kopii zapasowej. Pliki oznaczane są jako takie, których kopie zapasowe zostały wykonane (innymi słowy, atrybut archiwizacji jest czyszczony). Jeśli stosowane jest połączenie normalnej i przyrostowej kopii zapasowej, to do przywrócenia danych potrzebny jest ostatnia normalna kopia zapasowa i wszystkie zestawy kopii zapasowych typu przyrostowego;normalna kopia zapasowa – mechanizm wykonywania kopii zapasowej, w trakcie którego skopiowane są wszystkie wybrane pliki. Poszczególne pliki są oznaczane jako pliki, których kopie zapasowe wykonano (mówiąc odmiennie, atrybut archiwizacji jest czyszczony). W razie normalnej kopii zapasowej, by przywrócić wszystkie pliki, wystarczy posiadać tylko ostatnią kopię pliku kopii zapasowej albo taśmę zawierającą kopię zapasową. Normalną kopię zapasową wykonuje się zazwyczaj wtedy, gdy po raz pierwszy jest tworzony zbiór kopii zapasowych;różnicowa kopia zapasowa – mechanizm wykonywania kopii zapasowych, w trakcie którego skopiowane są pliki utworzone albo zmienione od czasu wykonywania ostatniej normalnej albo przyrostowej kopii zapasowej. Pliki nie są oznaczane jako takie, których kopie zapasowe wykonano (innymi słowy, atrybut archiwizacji nie jest czyszczony). W razie wykonania kombinacji normalnych i różnicowych kopii zapasowych w trakcie przywracania plików i folderów należy dysponować zarówno ostatnią normalną, jak i ostatnią różnicową kopią zapasową

Czym jest Kopia bezpieczeństwa lub znaczenie w Słownik Internet K .