Definicja Komputer kwantowy co oznacza. Czym jest się zrealizować dzięki metod klasycznych.

Czy przydatne?

Definicja Kwantowy Komputer

Co to jest Komputer kwantowy komputer pozwalający na wykonywanie zadań, których nie da się zrealizować dzięki metod klasycznych. Współczesne komputery, nawet jeżeli są konstruowane z przedmiotów elektronicznych wykorzystujących zjawiska kwantowe (na przykład tunelowanie, nadprzewodnictwo), są klasycznymi maszynami obliczeniowymi, pozwalającymi na wykonanie jedynie zadań klasycznych. Komputer kwantowy może być używany do realizacji celów nieosiągalnych bez uwzględnienia efektów kwantowych, takich jak na przykład kwantowa interferencja, komplementarność (ustalona zasadą nieoznaczoności W. Heisenberga) i nielokalność (jest to występowanie korelacji statystycznych pomiędzy układami kwantowymi, które przestały oddziaływać). Komputer kwantowy, podobnie jak komputer klasyczny, jest układem bramek logicznych połączonych przewodami. Jednak istotnie jest różna od komputerów klasycznych metodą przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji do urządzeń wejścia-wyjścia. Dopiero w 1995 udowodniono, iż komputery te mogą wykonywać klasyczne programy (na przykład faktoryzację) wyraśniej, szybciej niż komputery klasyczne o podobnych uwarunkowaniach sprzętowych. Wiadomo również, iż komputery kwantowe mogą być znacząco szybsze w następujących rodzajach zadań obliczeniowych: l) symulacjach działania (zachowania) układów fizycznych; 2) rozwiązywaniu nie wszystkich problemów (znalezienie wyniku spełniającego warunki podane na wejściu);

Czym jest Komputer kwantowy znaczenie w Słownik Internet K .