Definicja Keyword density co oznacza. Czym jest najważniejszych) – sposób pomiaru częstości.

Czy przydatne?

Definicja Density Keyword

Co to jest Keyword density (z angielskiego: – gęstość występowania słów najważniejszych) – sposób pomiaru częstości występowania słów i fraz najważniejszych w objętości strony. Obliczony jest jako relacja ilości słów najważniejszych do całkowitej liczby słów na stronie, a wyrażany jest w procentach. Miara ta jest stosowana poprzez wyszukiwarki do ustalenia, w jakim stopniu dana strona odpowiada szukanemu słowu kluczowemu czy frazie. Wartość tego współczynnika może być zakłamana poprzez wykorzystywanie takich technik, jak np. keyword stuffing. Dlatego także wyszukiwarki stosują również inne miary, mające na celu ustalenie tego, w jakim stopniu treść strony odpowiada szukanej frazie.
Osiągnięcie zbyt wysokiej wartości keyword density może grozić serwisowi karami ze strony wyszukiwarek, a więc stratą pozycji w wynikach wyszukiwania

Czym jest Keyword density znaczenie w Słownik Internet K .