Definicja ISO 9660 co oznacza. Czym jest CD-ROM. Wprowadzony w 1984 roku poprzez Międzynarodową.

Czy przydatne?

Definicja 9660 Iso

Co to jest ISO 9660 standardowy mechanizm zapisu plików użytkowany na płytach CD-ROM. Wprowadzony w 1984 roku poprzez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (z angielskiego: International Standards Oganization – ISO) definiuje strukturę formatu plików względem sektorów. ISO 9660 złożona jest z trzech poziomów:
Level 1 reprezentuje najmniejszy wspólny mianownik wszystkich ważnych mechanizmów plików. Nazwy plików, które dopuszcza, charakteryzują się strukturą 8+3, jaką znamy z dyskowego mechanizmu plików FAT.
Level 2 pozwala użytkować dowolne znaki szczególne.
Level 3 długość nazw plików może sięgać 128 znaków

Czym jest ISO 9660 znaczenie w Słownik Internet I .