Definicja ISDN co oznacza. Czym jest sieć cyfrowa z integracją usług, wykonywana drogą kablową.

Czy przydatne?

Definicja Isdn

Co to jest ISDN (z angielskiego: Integrated Services Digital Network) – sieć cyfrowa z integracją usług, wykonywana drogą kablową przez dwa kanały linii telefonicznych; strumień danych cyfrowych pozwalający przesłać sygnały audio z sporą dynamiką i w pełnym zakresie pasma akustycznego. Po stronie nadawczej i odbiorczej konieczny jest zaawansowany modem zintegrowany z czterokrotną kompresją danych. Rozwinięte mechanizmy ISDN mają pojemność do 30 kanałów i są użytkowane w powyżej 40 państwach świata. W radiu przy użyciu ISDN realizuje się transmisje sportowe i bezpośrednie koncerty, a również stosunki reporterskie i korespondencje z w najwyższym stopniu odległych miejsc. Zaprojektowana jest dla świadczenia kompletnie prześroczystej transmisji od terminala do terminala (z angielskiego: end-to-end) sygnałów głosowych, danych, wizyjnych i obrazów statycznych w powszechnej komutowanej sieci telefonicznej PSTN (z angielskiego: Public Switched Telephone Network). Zalecenia dotyczące sieci ISDN zostały przygotowane poprzez CCITT, aktualnie ITU-T. Abonenci mają dostęp do usług telekomunikacyjnych przy udziale znormalizowanych styków. Zdefiniowano dwa typy dostępu: dostęp fundamentalny (z angielskiego: Basic Rate) – 144 kbit/sek., wykonywany dzięki dwóch kanałów B o przepływności 64 kbit/sek. i jednego kanału sygnalizacyjnego D – 16 kbit/sek.; dostęp pierwotny (z angielskiego: Pimary Rate) dla szybkości 2.048 Mbit/sek. w Europie i 1.544 Mbit/sek. w stanach zjednoczonych ameryki, Japonii i Kanadzie, wykonywany przeważnie jako 30B+D (kanał D o przepływności 64 kbit/sek.) albo kombinacja kanałów B, D i H0 (H0 o przepływności 384 kbit/sek.). Dostęp fundamentalny umożliwia realizację dwóch jednoczesnych i niezależnych połączeń do transmisji na przykład sygnałów mowy i danych. Dostęp pierwotny zaprojektowano dla zastosowań wymagających więcej niż dwóch jednoczesnych połączeń

Czym jest ISDN znaczenie w Słownik Internet I .