Definicja IO.SYS co oznacza. Czym jest plikiem wykonywalnym, który ładowany jest przy bootowaniu.

Czy przydatne?

Definicja Sys Io

Co to jest IO.SYS w systemie operacyjnym Windows plik IO.SYS jest binarnym plikiem wykonywalnym, który ładowany jest przy bootowaniu (starcie) komputera i przekazuje systemowi wiadomości o konfiguracji komputera. W Windows’ie zastąpił stare dosowe pliki IO.SYS i MSDOS.SYS. Nowsze wersje IO.SYS zawierają wiadomości potrzebne do startowania komputera, zastępując tym samym pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS. Mimo to w nowszych systemach nadal są obecne powyższe dwa pliki, które są wymagane poprzez starsze aplikacje.
Gdyż plik IO.SYS jest zapisany w formie binarnej, nie jest zatem edytowalny dzięki edytora tekstu jak inne pliki. Możemy jednak zmienić domyślne ustawienia w pliku edytując CONFIG.SYS Zmienione wartości zostaną przechwycone poprzez IO.SYS i zapisane w jego wnętrzu

Czym jest IO.SYS znaczenie w Słownik Internet I .