Definicja IO.SYS co oznacza. Czym jest plikiem wykonywalnym, który ładowany jest przy bootowaniu.

Czy przydatne?

Definicja Sys Io

Co to jest IO.SYS w systemie operacyjnym Windows plik IO.SYS jest binarnym plikiem wykonywalnym, który ładowany jest przy bootowaniu (starcie) komputera i przekazuje systemowi wiadomości o konfiguracji komputera. W Windows’ie zastąpił stare dosowe pliki IO.SYS i MSDOS.SYS. Nowsze wersje IO.SYS zawierają wiadomości potrzebne do startowania komputera, zastępując tym samym pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS. Mimo to w nowszych systemach nadal są obecne powyższe dwa pliki, które są wymagane poprzez starsze aplikacje.
Gdyż plik IO.SYS jest zapisany w formie binarnej, nie jest zatem edytowalny dzięki edytora tekstu jak inne pliki. Możemy jednak zmienić domyślne ustawienia w pliku edytując CONFIG.SYS Zmienione wartości zostaną przechwycone poprzez IO.SYS i zapisane w jego wnętrzu
Definicja Ice:
Co to jest lód) – ice, jello i liquid to trzy związane ze sobą terminy opisujące trzy propozycje kontrolowania odpowiedniego umiejscowienia przedmiotów na stronie WWW. Gdyż użytkownik przeglądarki internetowej io.sys co znaczy.
Definicja InterNIC:
Co to jest INTERnet Network Information Center) – organizacja amerykańska zarządzająca przydzieleniem domen .com, .net, .org i domen nadrzędnych. Jak na razie rolę InterNIC’a przejęła spółka Network Solutions io.sys krzyżówka.
Definicja Instalacja:
Co to jest kopiowania na dysk plików programu z CD-ROM-u albo dyskietki. W trakcie instalacji regularnie możliwe jest definiowanie różnych parametrów (miejsce ulokowania programu, sposób instalacji, instalowane io.sys co to jest.
Definicja ISO 9660:
Co to jest mechanizm zapisu plików użytkowany na płytach CD-ROM. Wprowadzony w 1984 roku poprzez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (z angielskiego: International Standards Oganization – ISO) definiuje io.sys słownik.
Definicja Informatyka:
Co to jest się początkowo sposobami i techniką przetwarzania i przesyłania informacji i ich wdrażaniem, przy zastosowaniu komputerów, we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Fundamentem działania io.sys czym jest.

Czym jest IO.SYS znaczenie w Słownik Internet I .