Definicja Internautyka lub internetyka co oznacza. Czym jest poddziedziną informatyki, zajmująca.

Czy przydatne?

Definicja Internetyka Lub Internautyka

Co to jest Internautyka lub internetyka proponowana poprzez naukowców nowa edukacja będąca poddziedziną informatyki, zajmująca się zagadnieniami Sieci Internet.
Ekipa naukowców związanych z informatyką sugeruje, aby przy okazji błyskawicznego rozwoju Internetu utworzyć „Science of the Web”, a więc naukę, która łączyłaby komputery jako narzędzia komunikacji i wiedzę socjologiczną. Jako uzasadnienie swego wniosku badacze podają fakt, iż komputery przestały być niepowtarzalnymi, drogimi jednostkami obliczeniowymi stojącymi w klimatyzowanych laboratoriach, a stały się codziennością każdego mieszkańca bogatszego państwie. Podobnie wygląda kwestia z dostępem do Internetu.
Co więcej: elektronika nie jest już celem samym w sobie, a stała się narzędziem komunikacji z innymi ludźmi. Światowa pajęczyna – aczkolwiek decyduje o życiu i zainteresowaniach wielu użytkowników czy o polityce – wciąż jest traktowana po macoszemu poprzez „klasyczną” informatykę. Autorami artykułu postulujcego powstanie „Science of the Web” są James A. Hendler, Tim Berners-Lee, Daniel J. Weitzner, Wendy Hall i Nigel Shadbolt

Czym jest Internautyka lub internetyka znaczenie w Słownik Internet I .