Definicja Integer co oznacza. Czym jest przypisane tylko liczby całkowite, a więc bez części.

Czy przydatne?

Definicja Integer

Co to jest Integer rodzaj zmiennej albo stałej liczbowej, do której mogą być przypisane tylko liczby całkowite, a więc bez części ułamkowej. W przechowywanie zmiennej tego typu zarezerwowane jsą 2 bajty, aczkolwiek mogą być także o długości 1, 4 albo 8 bajtów. Język BASIC umożliwia posługiwanie się dwoma rodzajami zmiennych albo stałych tego typu: Integer o długości 2 bajtów i Long Integer o długości 4 bajtów. W 4 bajtach możemy zapisać liczby w dziedzinie od -2147483648 do +2147483647. Liczby integer odgrywają ważną rolę w trakcie programowania

Czym jest Integer znaczenie w Słownik Internet I .