Definicja INT68 co oznacza. Czym jest przerwanie 68. Poniższy fragment kodu realizuje to.

Czy przydatne?

Definicja Int68

Co to jest INT68 anti-debug, który wykrywa handler Winice podwieszony pod przerwanie 68. Poniższy fragment kodu realizuje to sprawdzanie:
MOV AH, 43h
INT 68h
CMP AX,0F386h
JZ Jest_SoftIce
Gdyż SoftIce nie zezwala na ustawienie breakpointu na przerwania >5F można to ominąć stawiając to:
BPX exec_int if AX==68

Czym jest INT68 znaczenie w Słownik Internet I .