Definicja IDE lub AT-Bus, ATA, AT-Attachment co oznacza. Czym jest z angielskiego: Integrated Drive.

Czy przydatne?

Definicja IDE lub AT-Bus, ATA, AT-Attachment

Co to jest IDE LUB AT-BUS, ATA, AT-ATTACHMENT (z angielskiego: Integrated Drive Electronics) – przestarzały standard dysków twardych
Definicja Interpolacja:
Co to jest powiększenie rozdzielczości obrazu poprzez dodanie do niego nowych pikseli, których barwy są wyznaczane opierając się na barw pikseli sąsiednich. Po interpolacji obraz staje się trochę rozmazany ide lub at-bus, ata, at-attachment co znaczy.
Definicja IAP:
Co to jest z angielskiego: Internet Access Provider) – spółka oferująca swym klientom dostęp do Internetu za odpowiednią zapłatą ide lub at-bus, ata, at-attachment krzyżówka.
Definicja Interpreter Poleceń:
Co to jest operacyjnego, która rozumie i wykonuje polecenia wpisane poprzez użytkownika. W nie wszystkich systemach operacyjnych interpreter nazywany jest shellem. W systemie DOS interpreterem poleceń jest plik ide lub at-bus, ata, at-attachment co to jest.
Definicja IRC:
Co to jest Internet Relay Chat) – to jest narzędzie umożliwiające wzajemną konwersację użytkowników Internetu w okresie rzeczywistym, przy zastosowaniu klawiatury. Możliwe jest także przesyłanie plików między ide lub at-bus, ata, at-attachment słownik.
Definicja IrDA:
Co to jest InfRared Data Association) – złącze do bezprzewodowej komunikacji dzięki promieniowania podczerwonego. Dlatego można obyć się bez kabli – wystarczy mechanizm operacyjny, który umie obsługiwać ide lub at-bus, ata, at-attachment czym jest.

Czym jest IDE lub AT-Bus, ATA, AT znaczenie w Słownik Internet I .