Definicja GNU co oznacza. Czym jest uniksem!)- uniksowy mechanizm operacyjny, którego kod źródłowy.

Czy przydatne?

Definicja Gnu

Co to jest GNU Logo GNU
(z angielskiego: Gnu’s Not Unix! – GNU nie jest uniksem!)- uniksowy mechanizm operacyjny, którego kod źródłowy może być skopiowany, modyfikowany i dystrybuowany. Projekt oprogramowania GNU zapoczątkowany został w 1993 roku poprzez Richarda Stallmana i innych, którzy utworzyli Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation). Stallman uważał, iż użytkownicy powinni być wolni w tym co robią z oprogramowaniem, które kupili, włączając tworzenie kopii dla innych, modyfikowanie kodu śródłowego i jego kompilację. FSF stawia tylko jeden warunek nazywany copyleft, który bazuje na tym, iż ten kto dostał darmowe oprogramowanie musi także zamieniać je i udostępniać za darmo, zabezpieczając tym samym software przed przywłaszczeniem go sobie jako własności i nakładaniem ograniczeń na użytkowników.
Należy zaznaczyć, iż „darmowy” niekoniecznie oznacza „bez opłat”. Fundacja Wolnego Oprogramowania nakłada pewne koszty na początkową dystrybucję dla GNU. Dalszy dystrybutor oprogramowania może także nałożyć opłatę za kopię, celem zwrotu wydatków zakupu licencji GNU albo dla czystego zysku. Zasadniczą ideą wolnego oprogramowania jest dawanie użytkownikom dowolności modyfikacji programu, nie mniej jednak użytkownik który zmodyfikował program nie może ograniczyć tej wolności innym użytkownikom, którym udostępnił zmodyfikowany poprzez siebie program.
Jednym ze skutków idei wolnego oprogramowania, wg Stallmana, miało być połączenie darmowych programów z innymi darmowymi programami. GNU jest tego odpowiednikiem. Mechanizm GNU powstał w sierpniu 1996 roku, kiedy to jądro zostało dodane do stworzonych przedtem programów. Fundacja Wolnego Oprogramowania planuje kontynuowanie rozwijania darmowego oprogramowania w formie gotowych aplikacji. Gotowy arkusz kalkulacyjny jest już popularny. Mechanizm opracyjny Linux zawiera komponenty typu GNU i jądro stworzone poprzez Linusa Torvaldsa
Definicja General Protection Fault Lub Błąd Ochrony:
Co to jest się w programie w wypadku, kiedy program próbuje uzyskać dostęp do obszaru pamięci, do którego takowego dostępu nie ma. Mechanizm operacyjny zarządza pamięcią operacyjną wg jego potrzeb i potrzeb gnu co to jest.
Definicja Google Talk:
Co to jest Jabbera komunikator internetowy udostępniony poprzez Google. Komunikacja (głosowa i tekstowa) możliwa jest między osobami posiadającymi konto w serwisie Gmail. Rozmowy z komunikatora trafiają jako gnu definicja.
Definicja GID:
Co to jest Group ID) – w unixowym systemie operacyjnym GID jest identyfikatorem łączącym użytkownika z innymi użytkownikami wyróżniających się wspólną właściwością (robotą nad pewnym projektem, użytkowaniem gnu co znaczy.
Definicja Gra Strategiczna:
Co to jest komputerowych, zwanych niekiedy grami wojennymi. Zadaniem gracza jest zarządzanie formacjami zbrojnymi w bitwach. Bitwy toczyć się mogą w najróżniejszych realiach: historycznych, futurystycznych gnu słownik.
Definicja GDI:
Co to jest Graphic Device Interface – graficzny interfejs urządzenia) – wewnętrzny język graficzny mechanizmu operacyjnego Windows używany do prezentowania grafiki na ekranie monitora i drukowanie na drukarce gnu znaczenie.

Czym jest GNU znaczenie w Słownik Internet G .