Definicja Frame Relay co oznacza. Czym jest będącej swoistą modyfikacją standardu X.25, polegającą.

Czy przydatne?

Definicja Relay Frame

Co to jest Frame Relay sieciowa metoda transmisyjna oparta na komutacji pakietów, będącej swoistą modyfikacją standardu X.25, polegającą na wyeliminowaniu kontroli przepływu i detekcji błędów. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu mechanizmów transmisyjnych o wysokiej jakości i niezawodności, eliminujących powstawanie błędów transmisyjnych. Procedury kontrolne użytkowane w standardzie X.25, przygotowane dla przesyłania danych na zawodnych, szablonowych liniach telefonicznych, zmniejszały przepustowość sieci i spowalniały przesyłanie pakietów. W sieci Frame Relay, z racji na brak algorytmów korygujących błędy transmisji, urządzenia końcowe same przeprowadzają procedurę kontroli błędów i w przypadku ich wykrycia żądają retransmisji pakietów. Węzły pośredniczące zajmują się jedynie przesyłaniem pakietów w zestawionych stałych albo komutowanych kanałach wirtualnych. W razie wykrycia uszkodzonego pakietu, węzeł pośredniczący kasuje go. Węzły łączone są pomiędzy sobą traktami cyfrowymi o przepływności 2,048 Mbit/sek. Istnieją możliwości powiększenia tej przepływności do 34 Mbit/s

Czym jest Frame Relay znaczenie w Słownik Internet F .